Materialele pot fi trimise pentru publicare numai de către utilizatorii înregistraţi. Pentru înregistrare, faceţi clic pe link-ul [Creează un cont]. Documentele care conţin materialele ce se doresc a fi publicate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: - Documentul sa aibă o extensie validă .doc sau .rtf; - Dimensiunea paginii: A4; - Margini: sus = 2cm, jos = 2cm, stânga = 2cm, dreapta = 2cm; - Nume font: Georgia; - Dimensiune font: 11 pt; - Alineat: 1 cm; - Spaţiere rânduri: 1,5 pt. De asemenea, materialul trebuie să fie scris cu diacriticele limbii române (ă, î, ş, ţ, â). Dacă materialul are ataşată o imagine, aceasta va fi trimisă separat în format JPG, menţionându-se în documentul care conţine materialul trimis pentru publicare numele acesteia. Dimensiunea maximă a materialelor trimise nu trebuie sa depăşească 2 pagini, respectând cerinţele de mai sus. Vă mulţumim pentru înţelegere.
Revistă premiată cu medalia şi diploma "Pamfil Şeicaru" pentru literatură - 2008
Pagina principală Autori publicaţi Evenimente Biblioteca revistei Condiţii de publicare Abonamente Arhiva Galerie foto